sepet 0
bize ulaşın

Gizlilik ve Güvenlik

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İş bu sözleşme ; Tekstilkent Ticaret Merkezi İşhanı Blok Kat:5 No : 153 Esenler / İstanbul adresinde mukim DAYNEKS İNTERNET TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ. (Bundan böyle kısaca “DAYNEX” olarak anılacaktır) ile www.dayneks.com sitesine üye olanlar, sipariş verenler,satın alma işlemi yapanlar, başvuruda bunulan birey/kurum ile (Bundan böyle kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır.www.dayneks.com sitesine üye olmanız ile bu internet sitesinden herhangi bir sipariş gecmeniz veya başvurmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
DAYNEX‘ in internet üzerinden müşterilerine online olarak ürün satışı yaptığı, www.dayneks.com adresinde üyelik sistemi , elektronik ortamda alış‐veriş, ürün fiyatı bilgileri alma, elektronik posta, finansal işlemler için elektronik ortamda ödeme araçları ile ilgili ödeme koşulları, gizlilik, çalışma yöntemi, mücbir sebep, sözleşmenin devri, feshi, uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili kuralları ve DAYNEX ile MÜŞTERI’nin yükümlülüklerini belirler.

MADDE 3‐ ÜYELİK SİSTEMİ
a) Müşteri Kodu: DAYNEX tarafından belirlenecektir. (Aynı müşteri kodu iki ayrı müşteriye verilemez) b) Yönetici Kullanıcı Adı : Üyelik esnasında müşteri tarafından kullanılan e‐posta adresi kullanıcı adı olarak kabul edilir ve müşteri bu kullanıcı adını yazılı olarak bildirmedikçe değiştiremez. Tüm kullanımlarda ve işlemlerde bu kullanıcı adı ile işlem yapar. www.dayneks.com ve bu alan adına ait bütün alt alan adlarında ör (partner.daynex.com.tr ) bu kullanıcı adı ile işlemlerini yapabilir. c)www.dayneks.com 'e üye olmanız halinde üye kayıt formunu doldururken şahsınız ve firmanız hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceğinizi ve güncel tutacağınızı kabul etmiş olursunuz. www.dayneks.com deki bilgilerinizin eksik/yanlış olduğunu tespit ederse DAYNEX kaydınızı silme yetkisine sahiptir. Eğer bir firmayı/kurumu temsilen üye oluyorsanız bu metin, temsil ettiğiniz firma/kurumu bağlamaktadır. d) Şifre: İlk kullanımda geçici şifre DAYNEX tarafından belirlenir ya da müşteri kendi şifresini kayıt esnasında belirler şifre DAYNEX tarafından belirlenmiş ise ilk kullanımda MÜŞTERI bu şifreyi mutlaka değiştirmesi gerekmektedir. Şifrenin değiştirilmesi, ve korunması MÜŞTERI’ nin sorumluluğunda olup DAYNEX şifre kullanımından doğabilecek problemlerden kesinlikle sorumlu olmayacaktır. e) Kullanım: MÜŞTERI’ nin www.dayneks.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adı ve şifresini girmesi gerekmektedir. DAYNEX tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda herhangi bir MÜŞTERI ’ye bu hizmeti vermekten vazgeçebilir. f)Daynex gerekli gördüğü durumlarda hiçbir bildirime gerek kalmaksızın fiyatlarında ve hizmet bicimlerinde değişiklik yapabilir.

MADDE 4 – TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A‐ DAYNEX‘NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1‐ DAYNEX www.dayneks.com’ nin sürekli ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik alt yapıyı kurarak, çalışmasını sağlar. 2‐ DAYNEX verilen siparişleri, mevcut stok ve lojistik imkanlarına göre ya da yurt dışından alınan hizmetlerin teslim süresi göz önünde bulundurularak proje ve siparişlerin hızlı bir şekilde MÜŞTERI’ye teslimini gerçekleştirmek için azami çaba gösterir. 3‐ Sipariş teslimlerinde DAYNEX adil bir sıra gözeterek ürün ve proje teslimi gerçekleştirecektir. Ancak DAYNEX’ in bilgisi dahilinde veya dışında oluşabilecek değişikliklerden DAYNEX sorumlu tutulamaz. 4‐ Bu sözleşme ile belirlenecek kredi kartları ile ilgili her türlü bilgi DAYNEX’nin güvenliğinde olup, bu bilgileri DAYNEX ne maksatla olursa olsun üçüncü kişiler ile paylaşamaz. 5- Daynex müşterilerin satın aldığı hizmetleri müşteriye sağlamakla yükümlüdür. 6- Daynex müşterilerinin aldığı yazılım, tasarım, lisans veya iadesi mümkün olmayan ürünlerde müşterinin isteyeceği değişiklik ve ek düzenlemeleri ek ücret mukabilinde yerine getirecektir.

B‐ MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1‐ MÜŞTERI tarafından doldurulacak kayıt formu ve her türlü bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını ve bu hallerde MÜŞTERI ’lik üyeliğinin DAYNEX tarafından tek taraflı olarak sona erdirileceğini ; 2‐ www.dayneks.com tarafından kendisine verilen şifrenin ilk kullanılmaya başlanıldığı andan itibaren derhal değiştireceğini, erişim ile ilgili şifre ve kod güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu şifre ve kod kullanılarak yapılan bütün işlemlerin MÜŞTERI tarafından yapıldığını , bu kod ve şifreyi kullanacak kişilerin MÜŞTERI tarafından yetkilendirildiğini ; 3‐ Verilen siparişlerde DAYNEX’ın belirlediği kredi limitleri dahilinde ve satış şartlarına uygun olarak işlem yapabileceğini, eğer kredi limiti yetersiz veya yok ise kredi kartı ile ya da ürün tesliminde nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadan sipariş giremeyeceğini, bu işlemlerden dolayı DAYNEX’nın bütün zararlarını tazmin edeceğini; 4‐ Sisteme tanımladığı “Yönetici Kullanıcı” veya kendi tanımladığı “kullanıcı” adıyla yapacağı tüm işlemlerden bizzat kendisinin kayıtsız şartsız sorumlu olacağını; 5‐ MÜŞTERI ’nin üye bilgilerinin üçüncü kişilerce öğrenilmesi sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı DAYNEX‘nın sorumlu olmayacağını; 6‐ Servis kullanımı esnasında, kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek mesaj, bilgi ve belgelerden DAYNEX’ın sorumlu olmayacağını; 7- MÜŞTERİ kullanım hakkını satın aldığı e-ticaret veya web sitesinin kullanımında yapacağı hatalardan ve veri silinmelerinden direkt kendisinin sorumlu olduğunu ; 8- MÜŞTERİ DAYNEX ten satın aldığı e-ticaret ve web site yazılımlarını DAYNEX sunucularından hizmet almaya devam ettiği sürece kullanabileceği ve bu yazılımları ilk satın almada sadece ücret ödeyip sonraki yıllarda bir site lisans bedeli olarak bir yenileme bedeli ödemeden hosting satın alarak kullanmaya devam edebileceğini bilir. 9- MÜŞTERİ DAYNEX ten satın aldığı e-ticaret ve web sitesi hizmetlerini, hosting hizmeti almadan devam edemez. Hosting süresi dolduğunda sitelerinin otomatikmen kapatılacağını ve yedeklerinin saklı tutulmayıp kayıtlardan silinmiş olduğunu bilir ve kabul eder. 10- MÜŞTERİ DAYNEX ten e-ticaret ve web siteleri için aldığı yazılımlarının hiçbir şekilde ftb bilgilerinin, yazılım kodlarının kendisine verilmeyeceğini bilir ve kabul eder. 11- www.dayneks.com’de sunulan hizmetlere DAYNEX tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeye ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi , bu kurallara uyulmaması halinde, DAYNEX‘nın uğrayacağı zararları şimdiden tazmin etmeyi kabul ettiğini; 12- Müşteri satın aldığı yazılımların versiyon yükseltme hakkının bulunmadığını ancak Daynex in belirleyeceği ücret karşılığında versiyon yükseltebileceğini bilir ve kabul eder 13- Müşteri Daynex in web sitesinde yayımlanan e-ticaret veya web sitelerinin versiyonlarının özelliklerine göre satın aldığını almış olduğu seviye paketinde bulunmayan özellikleri talep edeceğinde ek ücret ödemesi gerektiğini bilir ve kabul eder. 14- Müşteri satın aldığı web sitelerinde ayıplı veya eksik çalışan alanlar bulunursa bunu mesafeli sözleşmeler gereği 7 iş günü içinde yazılı bildirmediği halde ürünü sağlam ve kusursuz olarak almış sayılacaktır. 15- Müşteri satın aldığı e-ticaret veya kurumsal web site yazılımlarının seviyelere göre desteklendiği ve ek hizmet isterse daynex in belirleyeceği fiyat veya seviye geçişlerine uyacağını bilir ve kabul eder. 16‐ Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı kanun dışı, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi,yayımlamamayı, dağıtmamayı; 17‐ Daynex’in izni olmadan bu servislerde reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı; 18‐ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Uluslar arası anlaşmalar ve kanunlara göre suç teşkil edecek mesaj ve dosyalar göndermemeyi Kabul ,beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5‐ YETKİLER
Bu sözleşme kapsamında DAYNEX aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir. a) DAYNEX www.dayneks.com sitesinin çalışmasını geçici bir süre ile sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici süre veya tamamen durmasından dolayı MÜŞTERI üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan hiçbir şekilde DAYNEX sorumlu olmayacaktır. b) www.dayneks.com üzerinden satışa sunulan ürünlerin ya da hizmetlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, teslim şeklini ve teslim şartını belirlemeye ve değiştirmeye DAYNEX yetkilidir. Sipariş girildikten sonra DAYNEX yukarıda belirtilen değişiklikleri yapabileceği gibi sipariş iptali seçeneğini de kullanabilecektir. Sistem üzerinden yapılan satışlar tamamı ile DAYNEX’nın stok, kapasite ve yoğunluk yapısı ile sınırlıdır. DAYNEX siparişi aldıktan sonra bu siparişi iptal ederek MÜŞTERI’nin ödemiş olduğu tutarı cari hesabına iade eder. c) Bu sözleşme ve bu sözleşmeye ek sözleşmeler ile belirlenen kredi kartı kullanımı ile ilgili DAYNEX tek taraflı olarak her hangi bir kredi kartı kullanımını iptal etme hakkına sahiptir. d) DAYNEX sistem üzerinden almış olduğu siparişleri istediği kargo veya diğer taşıma araçları ile MÜŞTERI ’ye ulaştırabilir. e) DAYNEX mevcut kredi limitleri yeterli, kredi kartı limiti onaylanmasına rağmen istediği takdirde MÜŞTERI ‘ye alışveriş yapma hakkını kaldırma yetkisine sahiptir. f) DAYNEX kendisine ait olan özel yazılımlarını, standart yazılımlarının ( e-ticaret paketlerinin tek tek veya tümü, web sitesi yaılımlarının tek tek veya tümü , kontrol panelleri, toplumail programlarının ftp leri,) kodlarını MÜŞTERİ ye hiçbir durumda vermez. Satışını yapmış olduğu e-ticaret ve web site hizmetleri MÜŞTERİ ye satın alması ile sadece kullanım hakkı olarak sağlanır. g)MÜŞTERİ ye sitelerin, yazılımların, programların, kodlarını DAYNEX sunucuları hariç hiçbir hosting firmasında tutmasına izin vermez. Bu ftb bilgilerine MÜŞTERİNİN erişimini de kapalı tutar. h)Yazılımlar tamamen kendisine ait olduğunu ve bu yazılımların MÜŞTERİ tarafından herhangi bir nedenle istenemeyeceği veya illegal yollardan elde edilmesinin suç olduğunu beyan eder. ı) DAYNEX MÜŞTERI’nin www.dayneks.com dan başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu durumda geçiş yapılan web sitesinin içeriğinden ve güvenliğinden DAYNEX sorumlu değildir. j) İş bu sözleşme MÜŞTERI tarafından ,üyelik kaydı gerçekleştirilirken okunur ve kabul edilmiş sayılır. DAYNEX gerekli gördüğü müşterilerinden Yetkili imza sirküleri ile birlikte ıslak imzalı bir kopya talep eder ve böylece müşteriye imkanlar sağlanmaya başlanır. DAYNEX bu sözleşmeyi imzalamış veya daha önce imzalamış olup şifreyi kullanmaya başlamış olan MÜŞTERI’ lerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı ve sürekli olarak engelleyebilir. k) DAYNEX müşterilerin sisteme girmiş olduğu kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam, v.b ticari amaçları için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. m) DAYNEX www.dayneks.com servislerinin güvenli, hatasız ve zamanında kullanımından, servis kalitesinden, doğru ve güvenilir sonuçlardan ve bu konudaki beklentileri taahhüt etmez. n) DAYNEX üyelerin dosyalarının saklanması için kendisinin uygun göreceği kota tahsisi yapabilir. Mevcut ihtiyaçlara göre bu kotalara artırma ve eksiltme hakkına şimdiden sahiptir. Ortamda bulunacak dosyaların saklanması, silinmesi, yedeklenmesi işleminden dolayı DAYNEX sorumlu değildir. o) DAYNEX gerekli görmesi halinde üyelik gerektirmeyen servisleri , üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektiren haline dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektirmeyen servisler haline dönüştürme hakkına sahiptir. İlave yeni servisler açabileceği gibi, mevcut servisleri ücretli hale getirebilir veya tamamen kullanımdan kaldırabilir.

MADDE 6 – KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
A‐ İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda iki tarafta defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. B‐ Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak hesap uyuşmazlıklarında DAYNEX in Ticari defter kayıtları ve yanı sıra her türlü dijital kayıtlar esas alınır.

MADDE 7‐ GİZLİLİK
MÜŞTERI sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde www.dayneks.com sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. DAYNEX MÜŞTERI’nin bu bilgileri üçüncü kişilere ve kuruluşlara verildiğinin tespit edilmesi halinde, üyelik sözleşmesini derhal iptal edeceğini, MÜŞTERI bu nedenle DAYNEX‘nın uğrayacağı bütün zararları kayıtsız şartsız tazmin edeceğini şimdiden kabul eder.

MADDE 8‐ ÜRÜN TESLİMATI
a) Daynex www.dayneks.com adresinde müşterisini kullanımına sunduğu tüm ürünleri mümkün olacak en kısa sürede teslim etmeye azami gayret eder. Yurtdışı ya da diğer unsurlara bağlı olarak meydana gelecek olan gecikme ya da işlem iptallerinde daynex herhangi bir sorumluluk altına girmeyeceğini peşinen beyan eder ve müşteri teslim almadığı ürünler için gecikmelerden dolayı Daynex i sorumlu tutamaz. Daynex www.dayneks.com adresinden müşterinin siparişlerinin online teslim eder ve e‐posta ile müşteriye bildirir. Müşteriye ulaşmayan e‐postalardan daynex sorumlu tutulamaz ve müşteri siparişlerini www.dayneks.com adresinden takip edeceğini kabul eder. Daynex in sağadığı hizmetlerin yenileme dönemlerinde müşterinin belirttiği otomatik yenileme esasları kredi yetersizliği ya da kayıtlı kredi kartlarının onay vermemesi durumunda Daynex tarafından uygun görüldüğünde iptal edilebilir. Web projelerinin teslimi müşterinin göreceği şekilde demo adreslerinde yayına alınır. Daynex in uygun gördüğü ödeme ve diğer şartlar yerine getirildiğinde projeler talep edilen web alanlarında yayına alınacaktır. b) Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı Daynex, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, e‐mail, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar. Bu durumun devam süresince müşteri adına e‐mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve müşteriye ait e‐mail hesapları durdurularak gelen e‐mailler geri çevrilir. c)İADE ; Üyeler web adresi ve domain name, hosting, sunucu kiralama, web tasarımı, e-ticaret yazılımı ve diğer tüm yazılımsal ürünler ve benzeri gibi kişiye has düzenlenen hizmetlerin iadesini Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Yönetmeliğ’in 8. maddesi uyarınca talep edemez.

MADDE 9‐ ÖDEME ORGANLARININ KULLANIMI VE KOŞULLAR
a) Müşteri www.dayneks.com adresinde kullandığı kredi kartlarının ve diğer ödeme bilgilerinden kayıtsız şartsız sorumludur. b) Daynex şüpheli gördüğü tüm ödemeleri ve kredi kartı çekim işlemlerini iptal edebilir ve müşterinin tüm hizmetlerini durdurma hakkını saklı tutar. c) Ödeme işlemleri yapılmayan tüm hizmetler Daynex tarafından duraklatılır ve gecikmiş ödemelerde farklı fiyat politikası uygulanacağını müşteri bilir. 4. Müşteri www.dayneks.com adresindeki kredi kartı bilgilerinin kayıt edilmesine ve bu bilgilerin müşterinin hizmetlerinin yenilenmesinde kullanılmasına peşinen müsade eder. d) Müşterinin kayıtlı kredi kartı bilgileri bir havuzda toplanmaz ve 3. Şahıslarla her ne koşulda olursa olsun paylaşılmayacağını Daynex beyan eder. e) Elektronik ortamda oluşturulan mail order ve kredi kartı ödemelerindeki bilgilerin doğruluğunu müşteri taahüt eder. Bilgilerin yanlış olması durumunda doğacak zararları ve hizmetlerin haber vermeden durdurulacağını bilir ve kabul eder. f) Müşteriye sunulan ödeme organlarını Daynex dilediği zaman değiştirebilir ya da müşterinin kullanımına kapatabilir.

MADDE 10 – VERGİLENDİRME
DAYNEX‘nın www.dayneks.com üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’de mevcut Vergi kanunlarına göre vergilendirilecektir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ve ihracata dayalı satışlar bu sistem üzerinden yapılmayacaktır. Vergi Kanunlarında ileride çıkabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi Kanunları uyarınca MÜŞTERI ‘nin kayıt düzeni ile ilgili sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.

MADDE 11‐ TEBLİGAT ADRESİ
Tarafların bu sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak tebligatlar geçerlidir. Bu adreslerde bir değişiklik olması halinde adres değişikliği yapan taraf diğer tarafa yeni adresini yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bunun yapılmaması halinde eski adrese yapılacak tebligatlar kanunen geçerlidir.

MADDE 12‐ MÜÇBİR SEBEPLER
Tabii afetler (deprem,sel vb) yangın,salgın hastalık, grev, lokavt, sivil ve askeri idare kısıtlamaları, ihtilal, isyan, dahili kargaşa ,ambargo gibi tarafların kontrolü dışında gelişen olaylar müçbir sebep olarak kabul edilir. Müçbir sebep oluşması halinde maruz kalan taraf diğer tarafı gecikmeksizin haberdar edecek ve taraflar nasıl hareket edileceği konusunda birlikte karar verecekler.

MADDE 13‐ UYGULANACAK HÜKÜMLER
Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle sözleşme hükümleri, bu sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise TC kanunları (TTK,BK,MK,HUMK ve diğerleri) uygulanacaktır.

MADDE 14 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İş bu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

MADDE 15‐ YÜRÜRLÜLÜK
Müşteri www.dayneks.com adresine üye olurken bu sözleşmeyi kabul ettiğini beyan eder ve bu sözleşme bu andan itibaren yürürlüğe girer. Daynex gerekli gördüğü zaman bu sözleşmeyi müşterinin imzalamasını ve Daynex yetkililerine ulaştırmasını talep eder.